ซอฟต์แวร์ --> โปรแกรม KP STOCK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP STOCK (โปรแกรม จัดการ สต๊อค ขาย บัญชี ครอบคลุมทุกส่วน) : โปรแกรมนี้ เป็น โปรแกรมจัดการ สต๊อค ขาย บัญชี สำหรับผู้ประกอบกิจการได้หลายประเภทเช่น วัสดุก่อสร้าง ร้านโทรศัพท์ ร้านคอมพิวเตอร์ ร้านมินิมาร์ท ฯลฯ ซึ่งจะทำให้งานบริหารงานภายในของคุณ เป็นไปได้อย่างง่าย สะดวก ราบรื่น และ ไม่มีตกหล่น โดยภายในโปรแกรม จะประกอบไปด้วยระบบหลักต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ระบบงานขาย

- จัดทำใบเสนอราคา
- จัดทำใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
- จัดทำใบวางบิลได้
- สมารถแสดงกำไร/ขาดทุนได้


2. ระบบงานซื้อ

- จัดทำใบสั่งซื้อ
- จัดทำใบรับสินค้า
- จัดทำใบคืนสินค้า
 

3. ระบบสินค้าคงคลัง

- สามารถนำข้อมูลสินค้าเข้าจาก Excel ได้
- สามารถแยกราคาตามการสั่งซื้อแต่ละครั้งได้
- ระบบแจ้งเตือนสต็อคสินค้า
- ระบบแบ่งบรรจุสินค้า
- รองรับระบบ Barcode
- รองรับระบบ Serial Number


4. ระบบเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ 

- สามารถตัดเจ้าหน้/ลูกหนี้ได้ เพิ่อจะได้เช็คยอดคงค้างได้


5. ระบบรายรับ รายจ่าย

- สามารถเพิ่มรายรับรายจ่ายเพื่อคุมค่าใช้จ่ายได้


6. ระบบซ่อมสินค้า

- สมารถบันทึกการซ่อม/เคลม สินค้าได้
 

7. ระบบขายฝาก (จำนำ)

- สมารถทำงานในระบบขายฝากได้
 

8. ระบบทะเบียนทรัพย์สิน

- สมารถบันทึกรายการทะเบียนทรัพย์สินได้


9. ระบบการออกรายงานต่างๆ

Screen Shot
สินค้า

    ติดต่อเรา Contact

    Email: support@kpsystem.co.th

    Phone: 
    086-738-833-5


    Address:  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 (Muang Phitsanulok 65000)