ซอฟต์แวร์ --> โปรแกรม KP CarService V1.6.4

โปรแกรมอู่ซ่อมรถ อู่รถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 


 

CarService (โปรแกรมอู่ซ่อมรถ อู่รถยนต์ ครอบคลุมทุกส่วน) : โปรแกรมนี้ เป็น โปรแกรมอู่ซ่อมรถ เป็น ระบบบริหารงาน อู่ซ่อมรถ อู่รถยนต์ เป็น สำหรับผู้ประกอบกิจการเปิด อู่ซ่อมรถ หรือ อู่รถยนต์ ต่างๆ ซึ่งจะทำให้งานบริหารงานภายในของอู่ซ่อมรถ ของคุณ เป็นไปได้อย่างง่าย สะดวก ราบรื่น และ ไม่มีสิ่งตกหล่นใดๆ เพราะมีการนำเอาเทคโนโลยี หรือ โปรแกรมบริหารจัดการมาใช้ โดยภายในโปรแกรม CarService จะประกอบไปด้วยระบบหลักต่างๆ ที่อู่ซ่อมรถ ต่างๆ ควรจะต้องมี อาทิเช่น ระบบงานขาย ระบบสินค้าคงคลัง (Stock) ระบบเจ้าหนี้ลูกหนี้ ระบบรายรับรายจ่าย ระบบคิดค่าจ้างของ ช่างซ่อมรถ และ ระบบการออกรายงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ระบบงานขายบริการของ อู่ซ่อมรถ และ อู่รถยนต์

 1. จัดทำ พิมพ์ใบเสนอราคา (Quotation)
 2. จัดทำ พิมพ์ใบส่งของ และ พิมพ์ใบกำกับภาษี
  1. สามารถ พิมพ์ชื่อรายการสินค้าได้โดยไม่ต้องมีทะเบียนสินค้าได้
  2. สามารถ พิมพ์ชื่อลูกค้าใหม่ ที่อยู่ เบอร์โทร ไปในหน้าขายได้เลย โดยไม่ต้องไปเพิ่มใหม่ให้ยุงยาก

2. ระบบสินค้าคงคลัง อู่ซ่อมรถ

 1. สามารถนำข้อมูลสินค้าเข้าจาก Excel ได้
 2. ใบสั่งซื้อสินค้า
 3. รับสินค้า ปรับเพิ่มสินค้า และปรับลดสินค้า
 4. ระบบแจ้งเตือนสต็อกสินค้า
 5. รองรับระบบ Barcode

3. ระบบเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ ของอู่ซ่อมรถ

 1. สามารถตัดเจ้าหน้/ลูกหนี้ได้ เพิ่อจะได้เช็คยอดคงค้างได้

4. ระบบรายรับ รายจ่าย ของอู่ซ่อมรถ

 1. สามารถเพิ่มรายรับรายจ่ายเพื่อคุมค่าใช้จ่ายได้

5. ระบบคิดค่าแรงของพนักงานซ่อมรถ (ช่างซ่อมรถ)

 1. สามารถลงเวลาทำงานเป็นรายวัน มี ระบบ เบิกค่าทำงานล่วงเวลา (OT) ได้
 2. ระบบจะคำนวณค่าแรงเป็นรายวัน

6. ระบบการออกรายงานต่างๆ ของ อู่ซ่อมรถ

 


 

Version History (ประวัติการพัฒนาโปรแกรมอู่ซ่อมรถ อู่รถยนต์)
 

เวอร์ชั่น 1.5.4

 1. เพิ่มระบบ ล้างข้อมูลโปรแกรม
 2. เพิ่มระบบ ค้นหาสินค้าขายดี

เวอร์ชั่น 1.5.1

 1. เพิ่มระบบ ตั้งเวลาปรับราคาสินค้าอัตโนมัติ
 2. สามารถดูประวัติลูกค้าที่หน้าขายได้
 3. สามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้
 4. เพิ่มระบบใบงาน/ใบแจ้งซ่อม/ใบJOB
 5. เพิ่มรายงานสินค้าขายดี

เวอร์ชั่น 1.4.0

 1. เพิ่มระบบ กลุ่มสินค้า/บริการ/โปรโมชั่น
 2. เพิ่มรูปแบบใบเสร็จรับเงิน
 3. รองรับเครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด

เวอร์ชั่น 1.3.39

 1. สามารถตั้งราคาขายได้ 3 ราคา
 2. เพิ่มประเภทสินค้า ต้นทุน
 3. สามารถนำเข้าข้อมูลลูกค้าจาก Excel ได้
 4. สามารถนำเข้าข้อมูลรถยนต์จาก Excel ได้
 5. สามารถแสดงวันกำหนดครบชำระได้

 

เวอร์ชั่น 1.3.35

 1. เพิ่มระบบบัญชี เดบิต-เครดิต
 2. สามารถพิมพ์บาร์โค๊ด แยกตามรายการสินค้าที่เลือกได้
 3. สามารถตั้งค่าชื่อหัวบิลได้
 4. สามารถพิมพ์บาร์โค๊ดลูกค้าได้

 

เวอร์ชั่น 1.3.29

 1. เพิ่มการรันรหัสบัญชีของรายรับ-รายจ่าย
 2. เพิ่มการค้นหาตามหมวดหมู่ในรายงานลต๊อค
 3. สามารถแจ้งเตือนสต๊อคโดยการกำหนดจำนวนตำกว่าได้เลย

 

เวอร์ชั่น 1.3.23

 1. ปรับปรุงรายงานการขาย
 2. ปรับปรุงรายงานการเบิก
 3. ปรับปรุงรายงานการสั่งซื้อ
 4. แก้ไขระบบการพิมพ์บาร์โค๊ด สามารถกำหนดจำนวนบาร์โค๊ดของแต่ละรายการสินค้าได้
 5. เพิ่มระบบ คำนวนต้นทุน อัตโนมัติเมื่อนำเข้าสินค้า (ต้นทุนเฉลี่ย) **สามาถตั้งค่าได้ที่หน้าตั้งค่าโปรแกรม
 6. แก้ Bug

เวอร์ชั่น 1.3.19

 1. เพิ่มรายงานภาษีขาย
 2. เพิ่มรายงานใบสั่งซื้อ
 3. เพิ่มฟอร์มใบเสร็จขนาด 80mm
 4. แก้ไข Bug

 

 

เวอร์ชั่น 1.3.13 สำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ในเวอร์ชั่นนี้มีดังต่อไปนี้

 1. แก้ไขใบกำกับภาษีรูปแบบใหม่ มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี / สาขา

 

 

เวอร์ชั่น 1.3.7 สำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ในเวอร์ชั่นนี้มีดังต่อไปนี้

 1. เพิ่มระบบใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 2. เพิ่มบิลขายให้รองรับกระดาษ A5, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
 3. เพิ่มรายงานภาษีขาย
 4. เพิ่มรายงานรายรัยรายจ่าย

 

เวอร์ชั่น 1.3.5 สำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ในเวอร์ชั่นนี้มีดังต่อไปนี้

 1. แก้ไขค้นหาใบวางบิลไม่พบ
 2. เพิ่มระบบทะเบียนทรัพย์สิน

 

 

เวอร์ชั่น 1.3.2 สำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ในเวอร์ชั่นนี้มีดังต่อไปนี้

 1. เพิ่มระบบนัดหมายอัตโนมัติ เข้าไปในโปรแกรม
เวอร์ชั่น 1.3.0 สำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ในเวอร์ชั่นนี้มีดังต่อไปนี้
 
1.เพิ่มระบบแจ้งเตือนให้ส่ง SMS นัดหมายลูกค้า อ้ตโนมัติ
2.เชื่อมระบบทะเบียนรถเข้ากับทะเบียนลูกค้า
3.สามารถค้นหาลูกค้าได้ตาม ชื่อ / เบอร์โทร / ทะเบียนรถ
 
เวอร์ชั่น 1.2.20 สำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ในเวอร์ชั่นนี้มีดังต่อไปนี้

1. เพิ่มระบบ SMS ตารางนัดหมาย

เวอร์ชั่น 1.2.17 สำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ในเวอร์ชั่นนี้มีดังต่อไปนี้

เพิ่มระบบตารางนัดหมาย

เวอร์ชั่น 1.2.15 สำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ในเวอร์ชั่นนี้มีดังต่อไปนี้

1.เพิ่มระบบใบเบิกสินค้า
2.เพิ่มรายงานใบเบิกสินค้า
3.และอื่นๆ
 

เวอร์ชั่น 1.2.10 สำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ในเวอร์ชั่นนี้มีดังต่อไปนี้

 1. เพิ่มระบบใบเสร็จรับเงินหลังจากรับเงินที่ค้างชำระจากลูกหนี้
 2. แก้ไขระบบใบวางบิล ให้สามารถ แยกราคา อะไหล่ กับ ค่าแรง ออกจากกันได้ โดยไปตั้งค่าที่ทะเบียนสินค้า
 3. แก้ไขระบบรายงาน
 4. แก้ไข Bug

เวอร์ชั่น 1.2.5 สำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ในเวอร์ชั่นนี้มีดังต่อไปนี้

 1. เพิ่มระบบใบสำคัญจ่าย
 2. เพิ่มระบบใบวางบิล
 3. เพิ่มระบบการขายภาษี ให้ใช้ร่วมกับการขายไม่ภาษี ได้
 4. เพิ่มระบบประวัติรูปรถ
 5. บิลขายสามารถดึงข้อมูลจากใบเสนอราคาได้
 6. เพิ่ม/แก้ไขสิทธิ์ การใช้งานโปรแกรมของพนักงาน
 7. แก้ไข Bug

เวอร์ชั่น 1.1.13 สำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ในเวอร์ชั่นนี้มีดังต่อไปนี้

 1. แก้ไขโปรแกรมให้รันใน Windows 8 ได้อย่างสมบูรณ์
 2. แก้ไข Bug

เวอร์ชั่น 1.1.10 สำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ในเวอร์ชั่นนี้มีดังต่อไปนี้

 1. เพิ่มช่องราคาอ้างอิง
 2. แก้ไข Bug

เวอร์ชั่น 1.1.7 สำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ในเวอร์ชั่นนี้มีดังต่อไปนี้

 1. เพิ่มรายการกำไร-ขาดทุน
 2. เพิ่มเมนูภาษาของโปรแกรมอู่ซ่อมรถ โดยมี ภาษาไทย กับ อังกฤษ ให้เลือก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 3. เพิ่มให้สามารถบันทึกรูปภาพสินค้าได้
 4. เพิ่มรูปแบบบิลขายเป็นแบบ ต้นฉบับ กับสำเนา
 5. แก้ไข Bug หรือข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากรุ่นที่แล้ว
 6. เพิ่มการคำนวณต้นทุนในแต่ละวัน
 7. เพิ่มคู่มือการใช้โปรแกรม

 


 

โปรแกรมอู่รถยนต์

Note : โปรแกรมอู่ซ่อมรถ และ อู่รถยนต์ CarService นี้ มีคุณสมบัติเป็น Shareware ทางผู้พัฒนา โปรแกรม (Program Developer) เขาได้ท่านได้นำไปใช้กันก่อน 30 วัน หาก ถ้าท่านต้องการจะใช้ต่อกันในแบบตัวเต็มๆ (Full Version) หรือ แบบไม่มี การจำกัดเวลา (No Time Limit) ละก็ ท่านจะต้อง เสียค่าลงทะเบียน (Register) เป็นเงินจำนวน 3,500.00 บาท โดยท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางผู้พัฒนา โปรแกรมนี้ได้ทาง E-Mail : spicekung@hotmail.com website : http://www.kpsystem.co.th (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) หรือทาง เบอร์โทรศัพท์ : 08-6738-8335 (คุณ ปรัชญา เข็มมุข) ...

Screen Shot

สินค้า

  ติดต่อเรา Contact

  Email: support@kpsystem.co.th

  Phone: 
  086-7388335 ปรัชญา เข็มมุข
  +66867388335 Prachaya Khemmuk
  085-5303865 กษมา หัสคอนบุรี
  +66855303865 Kasama Hutsakornburee


  Address:  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 (Muang Phitsanulok 65000)