ซอฟต์แวร์ --> โปรแกรม KP BookRent V1.2.13

BookRent 2011 (โปรแกรมร้านเช่าหนังสือ ระบบยืมคืนหนังสือ) : สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม BookRent 2011 มันเป็น โปรแกรมที่เอาไว้ใช้ในการบริหารจัดการ ร้านเช่าหนังสือ (Book Rental Store) ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคนไทย โดยโปรแกรมนี้จะเข้ามาดูแลเรื่องของ ระบบร้านเช่าหนังสือ ที่มี ระบบยืมคืนหนังสือ จัดการระบบทุกอย่างเกี่ยวกับ ร้านเช่าหนังสือ เป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมทุกอย่าง รวมไปถึงการออกรายงานต่างๆ การจัดโปรโมชั่นร้าน ในหลากหลายรูปแบบ ถือว่าโปรแกรมนี้ เหมาะสำหรับกิจการร้านหนังสือเช่า ใครอยากเปิด ร้านเช่าหนังสือ ต้องมีติดร้านเอาไว้เลย


Program Features (คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม BookRent 2011) : ภายในโปรแกรมจะประกอบไปด้วยระบบหลักต่างๆ อาทเช่น ระบบเช่าหนังสือ คืนหนังสือ ทะเบียนหนังสือ ทะเบียนสมาชิก และอื่นๆ อีกมากมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระบบเช่าหนังสือ

 • สามารถยืมหนังสือ ได้ทั้งแบบเป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก (วางบัตรหรือมัดจำเงิน)
 • มีการแจ้งเตือนหนังสือว่าเล่มนี้นายคนนี้ได้เคยถูกยืมไปหรือยัง
 • พิมพ์ใบเสร็จสรุปการยืมได้
 • มีระบบที่สามารถแจ้งเตือนบัตรสมาชิกหมดอายุได้

คืนหนังสือ

 • ตอนคืนหนังสือไม่จำเป็นต้องบอกเลขสมาชิก สามารถเอาหนังสือมาวางแล้วยืมต่อได้เลย
 • ตอนคืนหนังสือจะสามารถ บอกสถานะการมัดจำว่าเป็นบัตรหรือมัดจำเงินจำนวนเท่าไร
 • ตอนคืนหนังสือจะมีบอกว่าหนังสือเคยยืมล่าสุดคือเรื่องอะไร

ทะเบียนหนังสือ

 • สามารถนำข้อมูลหนังสือเข้าจาก โปรแกรม Excel ได้
 • สามารถส่งออกข้อมูลหนังสือเข้า โปรแกรม Excel ได้
 • รองรับ ระบบบาร์โค้ด หนังสือ (Barcode Systems Supported)

ทะเบียนสมาชิก

 • สามารถนำข้อมูลสมาชิกเข้าจาก Excel ได้
 • สามารถส่งออกข้อมูลสมาชิกเข้า Excel ได้
 • รองรับ ระบบบาร์โค้ด บัตรสมาชิก (Barcode Systems Supported)

ระบบอื่นๆ

 • สามารถตั้งโปรโมชั่นได้ เช่น เช่า 3 แถม 1 เล่ม
 • สามารถตั้งวันปิดร้านเช่าหนังสือได้ โดยที่วันนั้นๆ จะไม่คิดค่าปรับกับลูกค้า
 • สามารถ พิมพ์ใบเสร็จ หลังจาก ยืมหนังสือ ได้
 • สมารถตั้งค่าสิทธิ์ ในการใช้โปรแกรมได้
 • สมารถปรับตั้งค่าให้โปรแกรมคิดเศษได้ เช่น ปัดเศษขึ้น ปัดเศษลง
 • ปรับสถานะหนังสือใหม่ให้เป็นหนังสือเก่าให้อัตโนมัติ

ระบบออกรายงาน

 • รายการสมาชิก
 • รายงานหนังสือ
 • รายงานหนังสือค้างส่ง
 • รายงานหนังสือยอดนิยม
 • รายงานประวัติการเช่าของสมาชิกแต่ละราย
 • รายงานสรุปการยืม
 • รายงานสรุปการคืน
 • รายงานยอดเงินประจำวัน
 • รายงานส่วนลด
 • รายงานค้างจ่าย

Changelog (ประวัติการพัฒนาโปรแกรมร้านเช่าหนังสือ)

โปรแกรม BookRent ล่าสุด

เวอร์ชั่น 1.2.12

 1. เพิ่มคู่มือการใช้งานโปรแกรม
 2. แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเวอร์ชั่นที่ผ่านๆ มา

เวอร์ชั่น 1.2.4

 1. เพิ่มระบบสะสมแต้ม
 2. เพิ่มระบบโปรโมชั่นส่วนลดตามราคา
 3. แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเวอร์ชั่นที่ผ่านๆ มา

เวอร์ชั่น 1.2.0

 1. เพิ่มระบบแจ้งเตือนหนังสือที่เคยยืมไปแล้ว
 2. เพิ่มระบบ SMS แจ้งโปรโมชั่น/ข่าวสาร
 3. เพิ่มระบบเรียกคืนฐานข้อมูล

เวอร์ชั่น 1.1.4

 1. อัพเดทให้สามารถใช้กับ Windows 8 ได้อน่างสมบูรณ์
 2. อับเดทสามารถตั้งค่าหนังสือให้เปลี่ยนราคาตอนเช่าได้

เวอร์ชั่น 1.1.1

 1. อัพเดทความสามารถให้สามารถใช้คีย์ลัด (Shortcut) ในการ เช่าหนังสือ หรือ คืนหนังสือ ได้
 2. แก้ไขให้ตั้งค่าแก้ไขค่าเช่าเวลาเช่าหนังสือได้

 

Screen Shotสินค้า

  ติดต่อเรา Contact

  Email: support@kpsystem.co.th

  Phone: 
  086-738-833-5


  Address:  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 (Muang Phitsanulok 65000)